Raspberry Pi 4 og Z-Wave USB Stick Fix

Raspberry Pi Aeotec Gen 5 Z-Wave stick fix

Det har vært en liten utfordring med Aeotec Gen 5 Z-Wave stick tilkoblet en Raspberry Pi 4. Resultatet har vært at USB sticken ikke har blitt registrert og som følge av dette så fikk man heller ikke et aktivtert Z-Wave nettverk i Home Assistant. Dette skjer ved bruk av USB 2.0 og 3.0 portene på din Raspberry.

Løsningen er å benytte en USB hub, men ikke alle USB hubber fungerer bare for å gjøre saken enklere.

En løsning som fungerer og som jeg har testet er å kjøpe inn en 4-porters Hub av merket PlexGear. Denne tilkobles USB 2.0 porten på din Raspberry. Aeotec Gen 5 sticken kobles da til USB hub. Etter dette så vil Home Assistant registrere denne.

Om du legger til denne via integrasjonsiden i Home Assistant eller velger å benytte YAML så finn ut av pathen til din USB stick. Hos meg så benyttes usb_path: /dev/ttyACM0. Aeotec Gen 5 sticken har fungert stabilt etter dette.

YAML kode for Z-Wave integrering:

zwave:
usb_path: /dev/ttyACM0
network_key: «!secret_key» – Denne trenger du for å kunne legge til sikre noder. Les mer her.

Share on facebook
Share on twitter
Rull til toppen