Legg til Philips Hue pære

Det er enkelt og lettvint og utvide HUE systemet med nye enheter som f. eks. flere pærer. For å legge til en ny pære, gjør følgende:

Gå til settings/innstillinger, velg «Light setup» og etter det velg «Add light».

Sett inn pæren i den lampen du ønsker å styre.

Når dette er gjort, klikk på «Search», du kan også manuelt legge inn en pære ved å taste inn serienummeret på pæren. Dette kan komme til nytte der en pære ikke blir funnet automatisk.
Når pæren er funnet så kan du gi pæren nytt navn og legge den til i ønsket rom. Den kan også inkluderes i eksisterende rutiner, scener osv.