Outlook 2016 import CSV

Hvis Vcard import til Outlook 2016 ikke fungerer eller bare importerer den første kontakten så kan løsningen være en CSV fil.

Lag CSV fil med følgende eller lignende felter:

First Name, Last Name

Job Title, Company

Business Street, Business City

Business State, Business Postal Code

Business Phone Mobile Phone, Home Phone

Business Fax, E-mail Address

 

Åpne din Vcard (.vcf fil) i excel og kopier over kontakter og annen informasjon til CSV filen.

Når dette er gjort så velg lagre som og velg CSV kommadelt.

Ofte blir det litt utfordringer ved å importere denne rett inn i Outlook pga. semikolon i CSV filen. For å fikse det så erstatter vi semikolon med komma.Åpne CSV filen i notisblokka, velg rediger, erstatt og tast inn ";" i søk etter feltet. I Erstatt med feltet så taster du inn "," velg så erstatt alle.

 

For å importere den nye filen med kontakter så velg fil og "Åpne og eksportere"

Velg importer/eksporter

Velg importer fra et annet program eller fil

Velg verdier atskilt med komma

Finn filen du vil importere.

Her får du 3 alternativer, hvis du ikke vil importere like elementer, kontakter du allerede har så velg "ikke importer like elementer". Finn kontakter/contacts i mappe strukturen, velg denne og klikk neste

Nå vil Outlook automatisk finne felter og matche dem eller så må du inn og mappe felter manuelt. Uansett så er det greit å gå inn for å se at felter er mappet riktig.

Når alt er ok, så klikk fullfør.

Alle kontakter skal nå ligge i din kontaktliste i Outlook.

.