User logon failed Windows

Av forskjellige grunner så kan Windows plutselig slite med å laste inn brukerprofiler. Du vil ofte møtes med den lite koselige beskjeden Brukerprofilen kan ikke lastes inn, Mislykket pålogging for User profile service tjenesten.

"Logg inn som administrator først!*

Denne er kjip, men det er fullt mulig å fikse uten å måtte re-installere Windows.

Det første som kan prøves er å endre brukerprofil i Windows registeret. For å komme dit kan du klikke start og søk etter "regedit". For fremgangsmåte så kan du følge denne guiden.

"Husk backup av gammel brukerprofil mappe"

En annen metode som kan prøves er å slette alt som er relatert til korrupte brukerprofilen. Dette kan gjøres ved å høyreklikke på "datamaskin", velg "avanserte systeminnstillinger", finn brukerprofiler, velg "innstillinger", finn korrupt profil og slett denne. Når dette er gjort så må alle SID,er relatert til den korrupte profilen slettes fra Windows registeret. For fremgangsmåte så kan du følge denne guiden. Ofte så er innstillinger for Outlook om du bruker det borte og Outlook må settes opp på nytt igjen. Bilder og dokumenter må også kopieres fra den gamle brukerprofil mappen over til den nye brukerprofilmappen.